Huisregels

Algemeen

 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen, dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte.
 • Wilt u de wachtruimte netjes achterlaten en lectuur terugleggen na gebruik.
 • Binnen de praktijken wordt Nederlands, Engels en Frans gesproken. Indien u geen van deze talen spreekt, dient u zelf een tolk te regelen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Roken, drugs en alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om etenswaren te consumeren.
 • In geval van calamiteiten dient u zich te richten naar de aanwijzingen van de aanwezige BHV’er of externe hulpdiensten.
 • B&B Kidscare BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • B&B Kidscare BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen bij gebruik van onze apparatuur.
 • De klant dient op de hoogte te zijn van de huisregels en deze na te leven en te respecteren.

Kinderfysiotherapie

 • Indien u verhinderd bent dient u tenminste 24 uur van te voren af te bellen, dan wordt de behandeling niet in rekening gebracht.
 • Belt u af in de 24 uur voorafgaand aan de afspraak dan is B&B Kidscare BV genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Dit geldt niet wanneer u uw afspraak diezelfde dag op een ander tijdstip kunt laten plaatsvinden.
 • Voor de eerste afspraak dient u uw verzekeringspasje en legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • Patiënten dienen gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 • Zorg dat u weet hoeveel behandelingen er worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Indien er een overschrijding van dit maximale aantal plaatsvind tijdens de behandeling is dit uw eigen verantwoording. De kinderfysiotherapeuten binnen B&B Kidscare BV zullen dit proberen aan te geven indien noodzakelijk.
 • Bij binnenkomst in onze praktijk neemt u plaats in de wachtkamer. De desbetreffende therapeut zal u komen ophalen voor de intake of behandeling.
 • De behandeltijd is 30 minuten voor een behandeling, inclusief verwerking van administratieve gegevens door de kinderfysiotherapeut. Indien u niet tijdig aanwezig bent, kunt u geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd.
 • Wij vragen uw begrip indien u enkele minuten op de therapeut moet wachten door uitloop. Deze tijd zal worden ingehaald. Wij proberen wachttijden zoveel mogelijk te vermijden.