Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van bewegen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen en zo nodig kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, door middel van kinderfysiotherapie. De meeste kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek, meestal gaat dit goed en ongemerkt.

Bij sommige kinderen duurt het iets langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Deze kinderen hebben meer stimulatie en oefeningen nodig of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Er wordt rekening gehouden met dat elk kind een andere benaderingswijze heeft. Daarom wordt de benadering aangepast op het ontwikkelingsniveau dat continue verandert door groei en ontwikkeling. Bij het hele proces worden ouders/verzorgers betrokken en zo nodig ook leerkrachten, trainers of andere betrokkenen.

Een kind of ouder met een hulpvraag kan terecht bij de kinderfysiotherapeut. In het eerste gesprek zal duidelijk worden wat de vraag precies is en kan bepaald worden of daar iets mee gedaan wordt en of het onderzoek in gang gezet wordt.

Let op! Wij combineren tijdens uw eerste afspraak een intake (anamnese en onderzoek) met een behandeling (informeren/adviseren, (huiswerk)oefeningen en/of behandeling). Hier worden twee zittingen voor gerekend die of naar de zorgverzekeraar of naar uzelf gaan. Dit doen wij om het behandeltraject zo effectief mogelijk te starten en de kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen leveren waar wij als fysiotherapiepraktijk voor staan.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd/verplaatst  ongeacht de reden van afzegging, worden in rekening gebracht.

Bel ons 085 301 39 03Afspraak maken

Onderzoek

Bij het onderzoek worden de problemen in kaart gebracht door middel van observatie en gestandaardiseerde meetinstrumenten. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt bepaald of er een indicatie is voor kinderfysiotherapie. Als er een indicatie is wordt een behandelplan opgesteld en besproken met de ouders/verzorgers en indien van toepassing met het kind.

Behandeling

De behandeling is altijd gericht op het behalen van de hulpvraag en is daarom per kind verschillend. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanteringsadviezen en oefeningen om thuis te doen. Op deze manier kunnen ouders de behandeling bij de dagelijkse verzorging toepassen. In sommige gevallen is aan huis behandeling geïndiceerd. Hiervoor is wel een verwijzing nodig van de huisarts of het consultatiebureau. Dit is per verzekering anders. Bij kinderen wordt er veel gebruik gemaakt van oefeningen in spelvorm. Dit wordt altijd aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Daarom is onze praktijkruimte speciaal ingericht voor kinderen en bevat het veel oefenmateriaal om het plezier in bewegen te vergroten en de motorische ontwikkeling te stimuleren.

Kinderfysiotherapie voor wie?

Voor wie is kinderfysiotherapie? Kinderfysiotherapie is in te zetten voor verschillende situaties. Wij hebben deze hieronder voor u op een rijtje gezet.

Algemene indicaties

 • Achterstand in de motorische ontwikkeling
 • Moeite met aanleren van motorische vaardigheden zoals fietsen, aan- en uitkleden, zwemmen, klimmen en klauteren.
 • Lage of hoge spierspanning
 • Hypermobiliteit
 • Aangeboren afwijkingen
 • Verstandelijke beperking
 • Zintuigelijke of motorische problemen die samengaan met ADHD, autisme, pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Orthopedische aandoeningen
 • Ademhalingsproblematiek
 • Sportblessures
 • Fracturen (botbreuk)