Over ons

B&B Kidscare is gespecialiseerd in fysiotherapie voor kinderen t/m 18 jaar. Binnen onze praktijken streven wij naar optimale ontwikkeling van het kind door middel van plezier in bewegen. Wij hebben een breed scala aan diensten om uw kind te helpen met zijn of haar ontwikkeling. Wij helpen uw kind op de volgende gebieden:

Ontstaan B&B Kidscare

B&B Kidscare is in januari 2017 opgericht door Melanie Renaud, in samenwerking met de oprichters van B&B Healthcare voor fysiotherapie in Den Haag.

In 2011 is Melanie bij B&B Healthcare in dienst getreden als algemeen fysiotherapeut. Gedurende de jaren daarna heeft zij zich meer en meer ontwikkeld en is zij de master kinderfysiotherapie gaan doen. In 2015 ontstond het idee om een tak voor kinderen op te zetten, welke in januari in gang is gezet.

Waarom kiezen voor B&B Kidscare?

Bij B&B Kidscare werken kinderfysiotherapeuten (in opleiding) met passie voor hun vak. Iedere therapeut heeft als doel het kind en/of de ouders te helpen. Binnen ons team heeft iedereen subspecialisaties. Dit betekent dat elke therapeut zich toespitst op een specifiek onderdeel of onderdelen binnen de kinderfysiotherapie.

Wij zijn van mening dat een therapeut niet goed kan zijn in het behandelen van alles wat er voorbijkomt. Sommige indicaties of hulpvragen behoeven meer ervaring of meer affiniteit. Binnen ons team is er ruimte om hiernaar op zoek te gaan en om zich hier verder in te specialiseren. Onze praktijken zijn ingericht om alle kinderen van alle leeftijden, zich op hun gemak te laten voelen. Van baby’s met een voorkeurshouding, tot schoolgaande kinderen met schrijfproblemen en sportende pubers.

Hoe gaan wij te werk?

Voor de intake nemen wij altijd iets meer tijd dan voor een reguliere behandeling. Hierdoor hebben wij de tijd om elkaar te leren kennen en te weten te komen wat de hulpvraag is. Na het vraaggesprek zal er een onderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van de hulpvraag, zal dit aan tafel zijn, op de grond of op de behandelbank. Als het onderzoek is afgerond zullen de bevindingen met het kind en/of de ouders besproken worden en zal een behandelplan opgesteld worden. Als ouders toestemming geven zal er een rapportage gestuurd worden naar betrokkenen. Dit kunnen zijn; huisarts, leerkracht, sportcoach, consultatiebureau, specialist etc. Vervolgens zal het behandeltraject beginnen.

Wij vinden het belangrijk om regelmatig de voortgang te evalueren en zullen hiervoor de betrokkenheid van ouders waarderen. Als de behandeldoelen zijn behaald zal, in samenspraak, besloten worden het traject te eindigen. Hiervan wordt een verslag gemaakt en wederom naar betrokkenen gestuurd.