Sensorische informatieverwerking (problematiek)

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is de mogelijkheid om informatie vanuit het lichaam en de omgeving in ons op te nemen, te verwerken en vervolgens om te zetten naar een juiste reactie. Deze informatieverwerking vindt plaats door middel van onze zintuigen; zien, voelen, ruiken, proeven en horen.

Verschillende symptomen bij sensorische informatieverwerking

Ieder kind gaat anders met prikkels om. Als de zintuigelijke signalen te zwak zijn, dan worden er geen waarschuwingen geregistreerd en kan een handeling of activiteit onveilig worden. Bij zintuigelijke signalen die te sterk zijn, denkt het kind dat het constant in gevaar is en zal vervolgens geen actie durven te ondernemen. Problemen met de sensorische informatieverwering hebben daarom veel invloed op zowel de motorische als de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.

Hieronder benoemen wij enkele belangrijke gedragssymptomen van verschillende prikkelingen:

Mijn kind is gevoelig voor prikkels:

 • Huilt veel/ is snel overstuur;
 • Houdt niet van drukke omgevingen;
 • Houdt graag de controle / regie;
 • Snel afgeleid zijn;
 • Is vaak moe;
 • Heeft eetproblemen.

Mijn kind registreert prikkels niet altijd goed:

 • Is vaak inactief;
 • Er is weinig sprake van mimiek of gebruik van lichaamstaal;
 • Reageert vertraagd of in sommige gevallen niet;
 • Toont weinig interesse;
 • Motorische problemen als vallen en struikelen;

Mijn kind vermijdt prikkels:

 • Trekt zich snel terug;
 • Snel geïrriteerd of verzet zich;
 • Luistert moeilijker naar anderen en wilt vooral zijn/haar zin doordrammen;
 • Houdt niet zo van verrassingen;
 • Overstemt irriterende prikkels;

Mijn kind zoekt juist bepaalde prikkels op:

 • Raakt snel afgeleid en kan zich niet richten op een afgesproken taak;
 • Gevaarlijk handelen, zoekt de grenzen van zijn/ haar kunnen op of gaat eroverheen;
 • Heeft niet altijd een doel voor ogen;
 • Oogt onhandig door te veel afleiding of te snel bewegen.

Kinderfysiotherapie bij SI

Bij de kinderfysiotherapeut zal eerst een sensorisch informatieverwerkingsformulier worden afgenomen om te bepalen of hierin een disbalans is. Als hier sprake van is zal een behandelplan worden opgesteld. Uw kind leert prikkels anders in te zetten, waardoor het kind aanrakingen en bewegingen leert herkennen, gaat gebruiken en leuk gaat vinden.

Denkt u dat uw kind moeite heeft om prikkels te verwerken? Weet u het niet zeker? Neem contact met ons op en bespreek het met een van onze kinderfysiotherapeuten.