Heupdysplasie

Heupdysplasie baby

Bij een dysplastische heupontwikkeling is de heupkom te vlak waardoor de heupkop niet goed beweegt in de kom. Als de dysplasie niet verholpen wordt, kan dit later voor artrose en pijnklachten zorgen. Iedere baby wordt getest op heupdysplasie bij het consultatiebureau door een JGZ arts. Ongeveer 1 tot 5% heeft een instabiele heup, bij 10 tot 20% leidt dit tot een daadwerkelijke heupdysplasie. Een heupdysplasie kan tijdens de zwangerschap, geboorte of de eerste maanden na de geboorte leiden tot een heupluxatie. Luxatie betekent letterlijk “ontwrichting”, de heup zit dus niet (volledig) meer in de kom. Dit proces wordt dysplastische heupontwikkeling genoemd.

Risicofactoren

Er zijn risicofactoren die de kans op een heupdysplasie bij baby’s vergroten:

 • Stuitligging tijdens de zwangerschap;
 • Eerstgeborenen;
 • Erfelijkheidsfactoren. Als heupdysplasie in de familie voorkomt is het risico op heupdysplasie 4 tot 5x zo groot
 • Geslacht: bij meisjes komt heupdysplasie vaker voor dan bij jongens

Wat kunt u zelf doen?

Wat u zelf kunt merken bij uw baby is dat de verschoning bijvoorbeeld lastiger gaat doordat een been minder goed spreidt. Als er verdenkingen zijn op een heupdysplasie wordt u doorgestuurd naar het ziekenhuis. Als middels een echo of röntgenfoto een heupdysplasie wordt vastgesteld, zal de arts het behandelplan opstellen. Mogelijk moet uw kind voor een bepaalde periode een spreidbroek dragen. Uw kind zal zich daardoor tijdelijk minder goed en vrij kunnen bewegen.

Wat valt op bij kinderen met een heupdysplasie?

 • Asymmetrie bij de bil- en liesplooien.
 • Aan de kant van de aangedane heup kun je een extra bilplooi of een diepere en langere bilplooi zien. Ook kan er een asymmetrie in de liesplooien zichtbaar zijn. Echter komt deze asymmetrie ook vaak voor bij baby’s met normaal ontwikkelende heupen.
 • Verschil in beenspreiding.
 • Wat u zelf kunt merken als ouder van uw baby is dat de verschoning bijvoorbeeld lastiger gaat doordat een been minder goed spreidt.

Heupdysplasie baby bij B&B Kidscare

Wij als kinderfysiotherapeuten zijn er niet om een heupdysplasie bij een baby te behandelen, dit is het werk van een arts. Waar wij u wel mee kunnen helpen:

 • Advies geven hoe u een baby met een spreidbroek kunt positioneren en dragen;
 • Vaststellen of het kind door het dragen van de spreidbroek een motorische ontwikkelingsachterstand heeft opgelopen;
 • Adviezen geven om de motorische ontwikkeling te stimuleren indien er een achterstand is.
Heeft uw kind een spreidbroek gedragen of heupdysplasie gehad? Twijfelt u of de motorische ontwikkeling van uw kind normaal verloopt? Neem contact met ons op en wij beantwoorden uw vragen graag. Bel ons 085 301 39 03