Schrijfproblematiek

Uit onderzoek blijkt dat 30% van de kinderen in Nederland problemen heeft met schrijven. Schrijven is een belangrijk vak op de basisschool en begint al voor groep 3 met het kleuren, tekenen en voorbereidend schrijven. Schrijven is een onderdeel van de fijne motoriek.

Ondanks het digitale tijdperk wordt er nog altijd veel geschreven in het onderwijs. Bij het schrijven moet het kind in staat zijn om taal om te zetten naar letters en woorden. De letters moeten goed aangeleerd zijn om goed en snel te kunnen schrijven. Tevens is een goede handmotoriek nodig om de schrijfbewegingen snel en goed te kunnen maken. Soms hebben kinderen last van schrijfproblemen die hen belemmeren in de ontwikkeling.

Herkent u dit bij uw kind? Of heeft de leerkracht van uw kind u hierop gewezen? Neem dan contact met ons op voor een intakegesprek. Afspraak maken

Kenmerken van motorische schrijfproblemen:

  • Uw kind heeft moeite met de juiste penvatting
  • Uw kind heeft moeite met tekenen, kleuren en/of voorbereidend schrijven
  • Uw kind schrijft niet of nauwelijks leesbaar
  • Uw kind schrijft traag
  • Uw kind heeft moeite met het aanleren van de schrijfbeweging
  • Uw kind heeft pijn bij het schrijven

Behandelen bij B&B Kidscare

De therapeuten van B&B KidsCare analyseren het probleem en de oorzaak ervan met verschillende testen. Als er sprake is van een motorisch probleem dan kan de kinderfysiotherapeut ermee aan de slag. Na de analyse zal in samenspraak met ouder en kind, een behandelplan worden opgesteld en het behandeltraject worden gestart. Idealiter wordt de leerkracht van school hier ook bij betrokken. Dit is echter altijd met toestemming van ouders.